Miłość do rzeczy niedoskonałych

Świat nie jest idealnym miejscem, wciąż potrzebuje wielu zmian, które pomogłyby milionom ludzi na lepsze życie. Negatywne postrzeganie otaczającej nas rzeczywistości to według autora książki ”Miłość do rzeczy niedoskonałych” – Haenima Sumina – największa przeszkoda stojąca na drodze do zmiany całej naszej planety. Według niego to czego ludzkość potrzebuje teraz najbardziej, to doświadczanie miłości i akceptacji swojego losu, tylko dzięki temu zdołamy kolektywnie coś zmienić.

Zmiana

Problem z nastawieniem ludzi do nadchodzących zmian jest znany od dawna. Obawiamy się utraty tego, co posiadamy, na rzecz tego, czego nie znamy i dlatego nasz umysł uruchamia atawistyczne programy obronne, które powstrzymują nas przed zmianą na lepsze. Oczywiście są od tego liczne wyjątki, jednak trzeba tutaj zauważyć, że historia postępu – technologicznego i mentalnego – to w dużej mierze historia przypadku. Wraz ze wzrastającym poczuciem komfortu zmienia się także nasz sposób postrzegania rzeczywistości i określania tego, czego w danej chwili potrzebujemy. Według autora książki ”Miłość do rzeczy niedoskonałych” cywilizacja poszła w złym kierunku, rozbudzając w nas obojętność i czyste lenistwo. Większość wolnego czasu spędzamy na biernych rozrywkach, wyłączających kompletnie nasz umysł, co nie jest niczym dobrym.

Rozbudzanie

Haenim Sumina, tworząc swoją książkę, chciał pokazać ludziom jak istotne jest dbanie o naszą duszę i emocje w niej zamieszkujące. Autor pokazuje, że pierwszym krokiem do zmiany czegokolwiek, jest zrozumienie, że to musi zacząć się od nas samych. Metoda małych kroczków, dotrzemy prędzej, czy później do upragnionego celu, ale nie stanie się to, jeśli nie zaczniemy zmieniać swojego nastawienia do świata. Poszukiwanie miłości i akceptacji rzeczywistości, według Sumina trzeba zacząć od naszych serc, a najlepiej do nich dotrzeć poprzez obrazkową formę, która jest główna cecha jego książki. Poprzez proste obrazy i słowa Sumina chce rozbudzić w ludziach emocje, które zostały skryte w ich sercach dawno temu, przez lenistwo i apatię.

”Miłość do rzeczy niedoskonałych” to książka przepełniona Buddyzmem i ideologia towarzyszącą tej religii. Jej główne założenia, opierające się na poszukiwaniu szczęścia i zrozumienia świata zostały doskonale zawarte w tej książce, przy użyciu tylko kilku zdań i obrazków. Czytając ”Miłość do rzeczy niedoskonałych” możemy poczuć, czym jest prawdziwa siła przekazu, która została oparta na emocjach, które przecież tak ceni Buddyzm.

Książka zdjęcie utworzone przez wavebreakmedia_micro - pl.freepik.com
Read more